top of page
Search
  • Writer's pictureBart Leeman

Witte rook voor de gascentrale in Vilvoorde?

Updated: Oct 16, 2021

De afgelopen dagen zagen verschillende buurtbewoners opnieuw witte rook komen uit de gascentrale in Vilvoorde.


Waar kwam die rook plots vandaag?Tot vorig jaar was enkel de gasturbine (255 MW) in stand-by voor elektriciteitsproductie. De stoomturbine was al enkele jaren buiten dienst. Hierdoor kwam er geen rook meer uit de koeltorens.


De afgelopen maanden heeft Engie-Electrabel in alle stilte verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de stoomturbine (105 MW) uit te baten. De fossiele energieproducent zal de stoomturbine uitbaten tijdens de twee komende winters. Na deze periode zal de eenheid opnieuw omgebouwd worden naar uitsluitend een gasturbine (zgn. "open cyclus").


Of deze centrale ook effectief zal produceren hangt af van de nood. De afgelopen jaren draaide deze centrale amper.


Het initiatief staat dan ook los van de geweigerde vergunningsaanvraag voor de megagascentrale op de site.


De Stad bevestigde ons dat de uitbating valt onder hun huidige vergunning. Engie-Electrabel vond het niet noodzakelijk om het aanwezige asbest uit de westelijke toren te verwijderen. Op de vraag of de westelijke toren in gebruik zal worden genomen en naar de mogelijke impact op de gezondheid kwam geen antwoord.

513 views0 comments
bottom of page