top of page
Search
  • Writer's pictureBart Leeman

Stadsbestuur Vilvoorde spreekt in alle stilte opnieuw steun uit voor controversiële megagascentrale

Op 17 mei heeft de Stad Vilvoorde in alle stilte opnieuw beslist om een gunstig advies uit te brengen voor de bouw en de exploitatie van een industriële megacentrale door Engie-Electrabel.


Leefbare Noordrand betreurt samen met Tegengas Vilvoorde dat de Stad bezwijkt onder druk van de energielobby en heeft een bezwaarschrift ingediend:


  • De verdere verslechtering van de luchtkwaliteit met directe gevolgen voor de gezondheid van onze inwoners van de regio is onaanvaardbaar.

  • Onverenigbaar om met de plannen om de Asiat-Darse terug te geven aan de inwoners als een plek voor natuur en recreatie.

  • Verstoort de biodiversiteit van beschermde diersoorten in zowel de Dorent als op het projectterrein zelf.

  • Vergroot onnodig het stikstofprobleem in deze waardevolle natuurgebieden.

  • Vegroot de last voor de toekomstige generaties om een gevaarlijke klimaatopwarming af te wenden.

Ook niet akkoord?

Teken vandaag nog de petitie 'Geen nieuwe Gascentrale in Vilvoorde'.

350 views0 comments
bottom of page