top of page
Search
  • Writer's pictureBart Leeman

NEEN, tegen de bijkomende CO2 uitstoot !

Updated: May 12, 2021De geplande gascentrale stoot een enorme hoeveelheid broeikasgassen uit. In de vergunningsaanvraag wordt deze geschat op 2,4 Mton CO2eq/jaar bij 8700 draaiuren. Het is onverantwoord om vandaag subsidies te geven voor de verbranding van aardgas.


Ondanks het voornemen van de Stad Vilvoorde om haar CO2 uitstoot tegen 2030 met 40% terug te dringen, overweegt zij een positief advies te verlenen voor de bouw van een nieuwe gascentrale op haar grondgebied.


Wij vragen de Stad Vilvoorde om een negatief advies te geven op de omgevingsvergunning en minstens deze voorwaardelijk te stellen van een verplichte CO2 afvang op de site in Vilvoorde.


26 views0 comments
bottom of page