top of page
Search
  • Writer's pictureBart Leeman

Minister Demir weigert de vergunning! Tijd om te vieren en om een versnelling hoger te schakelen !

Updated: Oct 8, 2022Vanuit Tegengas Vilvoorde en Leefbare Noordrand wensen we jullie te bedanken voor jullie steun de afgelopen maanden.


Ondertussen hebben meer dan 1.200 sympatisanten de petitie ondertekend en dankzij jullie steun heeft minister Zuhal Demir de vergunning van Engie-Electrabel geweigerd.


De strijd is evenwel allerminst beslecht. Engie-Electrabel kan nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

47 views0 comments
bottom of page