top of page
Search
  • Writer's pictureBart Leeman

ENGIE kiest voor vuile energie in België en propere energie in FrankrijkRecent bracht ENGIE-Electrabel een persartikel uit waarbij het zichzelf opnieuw een groen imago wenst aan te meten als “grootste producent van hernieuwbare energie” in België. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt nochtans dat het bedrijf net vervuilende energieproductie boven hernieuwbare energie verkiest in België.


Internationaal doet ENGIE zich graag voor als een “leider op het vlak van energietransitie”.[1] Ze wijst erop dat 31% van haar totale productiecapaciteit vandaag afkomstig is van hernieuwbare energie en dat ze zich engageert om tegen 2045 koolstofneutraal te zijn.


Het bedrijf wil nu ook in België dit imago versterken door een PR-campagne[2] op te zetten om eenzelfde groen imago aan te meten, maar dit wordt tegengesproken door haar eigen cijfers.


Met amper 7% (ofwel 836 MW van de 11.000 MW) van haar totale productiecapaciteit afkomstig uit hernieuwbare energie is het onbetwistbaar dat het bedrijf de afgelopen jaren ondermaats geïnvesteerd heeft in hernieuwbare energie in België.


Ook haar “sterke ambities” om te investeren in 2.250 MW aan bijkomende hernieuwbare energieproductie voor 2030,[3] verbleken met haar ambities om nieuwe vervuilende fossiele infrastructuur te bouwen.

Alleen al het afgelopen jaar had ENGIE-Electrabel de ambitie om vier nieuwe fossiele gascentrales te bouwen, goed voor een capaciteit van 2.950 MW. Voor drie gascentrales met een productiecapaciteit van 2.070 MW diende ze een vergunningaanvraag in, [4] welke in twee gevallen werd toegekend.


ENGIE volgt een perverse bedrijfsstrategie waarbij het bedrijf bewust haar activiteiten opsplitst tussen een proper gedeelte in de eigen Franse achtertuin en een vervuilend deel in andere landen, zoals België.


De vervuiling is voor de Belg en de winsten worden doorgesluisd naar het Frans moederbedrijf.


Met deze onverantwoorde bedrijfstrategie verliest ENIGIE-Electrabel elk maatschappelijk draagvlak om bijkomende vervuilende activiteiten te ontwikkelen in België. Het is onbegrijpelijk dat dit bedrijf nog op onvoorwaardelijke politieke steun kan rekenen bij sommige politieke partijen.


Teken vandaag nog de petitie van "Geen Nieuwe Gascentrale in Vilvoorde"
[1] Corporate Presentation, 27/09/2021, https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-09/ENGIE-Corporate-FR_27092021.pdf [2] https://corporate.engie.be/nl/press/release/engie-wordt-de-grootste-groene-energieleverancier-belgie-1-miljoen-klanten-gaan-voor [3] 1.000 MW aan windenergie op het land, 1000 MW aan offshore windenergie en 250 MW aan zonne-energie. [4] Amercoeur – Charleroi (330 MW), Les Awirs – Liège (870 MW), Vilvoorde (870 MW) en Zandvliet (880 MW). Dit laatste project werd stopgezet nadat haar partner, BASF, opteerde om in te zetten op hernieuwbare energie. https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/basf-maakt-kruis-over-nieuwe-antwerpse-gascentrale/10283036.html

80 views0 comments
bottom of page