top of page
Search
  • Writer's pictureBart Leeman

Electrabel in beroep tegen geweigerde vergunning voor Vilvoordse gascentrale
Engie-Electrabel gaat in beroep tegen de weigering van haar vergunning bij minister Zuhal Demir (N-VA).


Begin juli had de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de vergunning geweigerd omdat de omvang van het project de natuurtoets niet doorstaat.


De komst van de industriële megagascentrale die driemaal zo groot zal zijn dan de huidige gascentrale betekent:


  • De verdere verslechtering van de luchtkwaliteit met directe gevolgen voor de gezondheid van onze inwoners, op aandoeningen als Astma en chronische bronchitis.

  • Verstoort de biodiversiteit van beschermde diersoorten in zowel de Dorent als op het projectterrein zelf.

  • Vergroot onnodig het stikstofprobleem in deze waardevolle natuurgebieden.

  • Vegroot de last voor de toekomstige generaties om een gevaarlijke klimaatopwarming af te wenden.


Maar deze argumenten volstaan niet voor Engie-Electrabel.


Als grootste CO2 vervuiler van het land is het nog niet voldoende voor Engie-Electrabel.


Ze gaat in beroep tegen de weigering van haar vergunning en eist om nog eens 2,4 miljoen ton CO2 per jaar uit te stoten.


Teken de petitie vandaag nog en laat je bezorgdheid horen tegen deze plannen.

123 views0 comments
bottom of page