top of page
Search
  • Writer's pictureBart Leeman

Een verdere achteruigang van de luchtkwaliteit in de regio is onaanvaardbaar !

Updated: May 19, 2021De optelsom van het verkeer en de activiteiten in de regio is nu reeds zwaar op het vlak van uitstoot en vervuiling.


Temeer zal ook het vergunde project "Broeklin" een verdere impact hebben op de omgeving. Met deze stijging van de luchtverontreiniging werd geen rekening gehouden bij de evaluatie van de nieuwe Gascentrale te Vilvoorde.


De verdere achteruitgang van de luchtkwaliteit door de komst van de GIGA Gascentrale heeft directe gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden en voor de natuur. Dit is onaanvaardbaar voor de inwoners van de gemeenten Grimbergen, Vilvoorde en Zemst.


Volgens het milieueffectenrapport zal de gemeente Hofstade het meeste hinder ondervinden van de uitstoot van de nieuwe gascentrale. Dit komt bovenop de reeds hoge NO2 concentraties vandaag.


Engie-Electrabel wilde alvast niet ingaan op de vraag om bijkomende milderende maatregelen te nemen om de uitstoot te verminderen. Ook wenst ze niet in te gaan op de vraag om financiële compensaties te voorzien voor inwoners van Hofstade die in de komende jaren te maken zullen krijgen met aandoeningen zoals chronische bronchites en astma.


Teken vandaag nog de petitie van "Geen Nieuwe Gascentrale in Vilvoorde"

459 views0 comments
bottom of page