NIEUWS

De inwoners werken hier niet aan mee 

SearchEngie-Electrabel gaat in beroep tegen de weigering van haar vergunning bij minister Zuhal Demir (N-VA).


Begin juli had de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de vergunning geweigerd omdat de omvang van het project de natuurtoets niet doorstaat.


De komst van de industriële megagascentrale die driemaal zo groot zal zijn dan de huidige gascentrale betekent:


  • De verdere verslechtering van de luchtkwaliteit met directe gevolgen voor de gezondheid van onze inwoners, op aandoeningen als Astma en chronische bronchitis.

  • Verstoort de biodiversiteit van beschermde diersoorten in zowel de Dorent als op het projectterrein zelf.

  • Vergroot onnodig het stikstofprobleem in deze waardevolle natuurgebieden.

  • Vegroot de last voor de toekomstige generaties om een gevaarlijke klimaatopwarming af te wenden.


Maar deze argumenten volstaan niet voor Engie-Electrabel.


Als grootste CO2 vervuiler van het land is het nog niet voldoende voor Engie-Electrabel.


Ze gaat in beroep tegen de weigering van haar vergunning en eist om nog eens 2,4 miljoen ton CO2 per jaar uit te stoten.


Teken de petitie vandaag nog en laat je bezorgdheid horen tegen deze plannen.

120 views0 comments

Vanuit Tegengas Vilvoorde en Leefbare Noordrand wensen we jullie te bedanken voor de ondertekening van de petitie tegen de bouw van een nieuwe industriële gascentrale in Vilvoorde.


Dankzij jullie massale steun heeft de provincie Vlaams-Brabant geweigerd om een vergunning toe te kennen aan Engie-Electrabel. Een overwinning voor Vilvoorde, de natuur en het klimaat.


Meer dan 1.100 mensen hebben de petitie ondertussen ondertekend en hiermee hebben we een krachtig signaal gegeven aan de politiek van onze bezorgdheid van deze megagascentrale op het klimaat, de natuur en de buurt. De petitie heeft hiertoe bijgedragen dat politiekers onze bezorgdheden hebben meegenomen.


Bedankt voor jullie steun aan de petitie en meer algemeen aan Tegengas Vilvoorde. Jullie massale respons was hartverwarmend.


Engie-Electrabel bekijkt op dit ogenblik of ze in beroep zal gaan tegen de beslissing. De strijd gaat dus verder en we zijn vastberaden om ons te blijven verzetten tegen de komst van een megagascentrale in Vilvoorde.


Wil je ook bijdragen aan de strijd tegen de bouw van de 7 andere gascentrales die gepland staaan in België? Teken dan hier de nationale petitie van Tegengas: Petitie / Pétition – TegenGas.


Tegengas Vilvoorde & Leefbare Noordrand


27 views0 comments

Op 17 mei heeft de Stad Vilvoorde in alle stilte opnieuw beslist om een gunstig advies uit te brengen voor de bouw en de exploitatie van een industriële megacentrale door Engie-Electrabel.


Leefbare Noordrand betreurt samen met Tegengas Vilvoorde dat de Stad bezwijkt onder druk van de energielobby en heeft een bezwaarschrift ingediend:


  • De verdere verslechtering van de luchtkwaliteit met directe gevolgen voor de gezondheid van onze inwoners van de regio is onaanvaardbaar.

  • Onverenigbaar om met de plannen om de Asiat-Darse terug te geven aan de inwoners als een plek voor natuur en recreatie.

  • Verstoort de biodiversiteit van beschermde diersoorten in zowel de Dorent als op het projectterrein zelf.

  • Vergroot onnodig het stikstofprobleem in deze waardevolle natuurgebieden.

  • Vegroot de last voor de toekomstige generaties om een gevaarlijke klimaatopwarming af te wenden.

Ook niet akkoord?

Teken vandaag nog de petitie 'Geen nieuwe Gascentrale in Vilvoorde'.

347 views0 comments